Tag

, ,

KTP elektronik yang diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlaku nya.